natrekking

Home > Woordenlijst > natrekking

Wat is natrekking?

Natrekking gaat ervan uit dat eigendom bestaat ten aanzien van een zaak als geheel; eigendom van bestanddelen van een zaak is in principe niet mogelijk. Als kleine auto-onderdelen – die in eigendom zijn van iemand – gelast worden aan de auto van een ander, is die andere persoon op grond van natrekking als eigenaar van de hoofdzaak (de auto) ook eigenaar geworden van de gelaste auto-onderdelen. De kleine auto-onderdelen zijn namelijk zo met de auto (de hoofdzaak) verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan de auto.

In het geval dat er geen hoofdzaak is en het gaat om zaken die toebehoren aan verschillende eigenaars en die in waarde gelijk zijn, worden de verschillende eigenaars mede-eigenaars van de nieuwe zaak. Iedere eigenaar wordt mede-eigenaar voor een aandeel evenredig aan de waarde van de zaak van de betreffende eigenaar.

Specialismen: