jurisdictie

Home > Woordenlijst > jurisdictie

Wat is een jurisdictie?

Jurisdictie is het gezag of de bevoegdheid van een rechterlijk orgaan om te oordelen over juridische geschillen: de rechtsmacht. Een rechter moet rechtsmacht hebben om over een juridisch geschil te oordelen.

In zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid, heeft de Nederlandse rechter in principe rechtsmacht als de gedaagde in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

Ook kan een rechter rechtsmacht hebben als partijen dit zijn overeengekomen.

Specialismen: