juridisch advies

Home > Woordenlijst > juridisch advies

Wat is juridisch advies?

U krijgt juridisch advies in juridische aangelegenheden. Er is snel sprake van een juridische aangelegenheid omdat we in een rechtstaat leven waar het recht een ordenende functie heeft.

In iedere vorm van samenleving onderhouden mensen en ondernemingen contacten met elkaar of ontplooien ze samen activiteiten. Die contacten, relaties of samenwerkingen kunnen uitmonden in conflicten. Om vrede te bewaren in de samenleving wordt getracht om door middel van het recht conflicten te voorkomen of bestaande conflicten op te lossen. De rechten en vrijheden die burgers en ondernemingen hebben zorgen ervoor dat hun belangen worden beschermd. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat veel mensen samenleven en veel ondernemingen actief zijn en zowel mensen als ondernemingen eigen belangen nastreven, is botsing van belangen onvermijdelijk. Het recht stelt rechtsregels en reguleert als het ware belangen die tegenstrijdig zijn, maar ordent ook gedrag van mensen en ondernemingen op uniforme wijze. Denk bijvoorbeeld aan regels omtrent Co2-uitstoot en verkeersregels die het rijgedrag van mensen uniformeren en het verkeer ordenen.

Als u juridisch advies inwint dan kunt u advies vragen ter voorkoming of ter oplossing van conflicten met anderen. U kunt ook advies vragen over hoe u zich het beste kunt gedragen om zoveel mogelijk te voldoen aan de wetten en regels die gelden in een bepaald rechtsgebied en in een bepaald land. Zo voorkomt u bijvoorbeeld boetes. Met name voor ondernemingen is het voldoen aan wet- en regelgeving en het inwinnen van advies in dat kader van belang voor de continuïteit van de onderneming. Juridisch advies kan betrekking hebben over allerlei onderwerpen, zoals: ondernemingsrechtelijke zaken, contracten, aansprakelijkheid, privacy, gerechtelijke procedures, intellectueel eigendom, huwelijk, scheiding, alimentatie, arbeid, huur, etc. Juridisch advies kan worden gegeven door juristen (zoals bedrijfsjuristen of advocaten) of door andere personen met kennis van het recht en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wetten en regels zijn vaak complex en lastig te begrijpen voor een leek. Het is daarom van belang om goed juridisch advies in te winnen bij juridische vragen.

Voor meer informatie over juridisch advies, klik hier

Voor direct juridisch advies, hier

Specialismen: