inzagerecht

Home > Woordenlijst > inzagerecht

Wat is het inzagerecht?

Uit artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt het inzagerecht of de exhibitieplicht. Iemand (verzoeker) met een rechtmatig belang kan volgens dit artikel op eigen kosten inzage, afschrift of uittreksel bij de rechter vorderen van bepaalde met name genoemde bescheiden die een ander onder zich heeft. De gevorderde stukken moeten wel betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij de verzoeker partij is. Als aan alle voorwaarden is voldaan moet de partij die de gevorderde stukken onder zich heeft de verzoeker inzage verlenen (de exhibitieplicht).

Specialismen: