intentie­verklaring

Home > Woordenlijst > intentieverklaring

Wat is een intentieverklaring?

In een intentieverklaring of een intentieovereenkomst (ook wel: “LOI” of “letter of intent” genoemd) leggen partijen schriftelijk vast wat hun intenties en doelen zijn met betrekking tot een definitieve overeenkomst dat partijen nog nader moeten uitwerken en wat de onderhandelingsvoorwaarden waaronder partijen de onderhandelingen willen starten. Partijen geven in de intentieverklaring of -overeenkomst als het ware aan wat de bedoeling is van hun onderhandelingen om vervolgens verder te kunnen onderhandelen. Dit geeft partijen houvast bij de uitwerking en onderhandeling van de definitieve overeenkomst.

Een intentieovereenkomst is in principe niet bindend. Afhankelijk van de formulering van de bepalingen in een intentieovereenkomst, kunnen bepaalde veelal specifieke afspraken toch bindend zijn.

Specialismen: