huur

Home > Woordenlijst > huur

Wat is huur?

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) zich verbindt aan de andere partij (huurder) om een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. De tegenprestatie zal in de praktijk vaak een geldsom zijn (de huurprijs).

Specialismen: