hulppersoon

Home > Woordenlijst > hulppersoon

Wat is een hulppersoon?

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van een hulppersoon (zoals bijvoorbeeld een onderaannemer), dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk. Artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek bevat deze deze aansprakelijkheidsregeling.

Specialismen: