houderschap

Home > Woordenlijst > houderschap

Wat is houderschap?

Houderschap is het houden van een zaak voor zichzelf of voor een ander. Houderschap heeft te maken met het uitoefenen van de feitelijke macht van een goed. Dit kan middellijk of onmiddellijk plaatsvinden. Wie een goed houdt, wordt vermoedt dit goed voor zichzelf te houden.

Specialismen: