hoger beroep

Home > Woordenlijst > hoger beroep

Wat is hoger beroep?

Als een persoon in hoger beroep gaat, vraagt deze persoon een nieuwe uitspraak van een hogere rechter (zoals het gerechtshof of het hof) als de betreffende persoon het oneens is met een uitspraak van een rechter. Als de persoon na de uitspraak van het hof weer in beroep wenst te gaan, gaat deze in beroep bij de Hoge Raad, wat “cassatie” heet.

Specialismen: