herziening

Home > Woordenlijst > herziening

Wat is een herziening?

Met “herziening” van een vonnis wordt in de praktijk “herroeping” bedoeld. Herroeping van een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat (in kracht van gewijsde gegaan vonnis) kan worden verzocht bij de instantie die deze uitspraak heeft gedaan. Dit verzoek moet worden ingesteld binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan en de eiser daarmee bekend is geworden. Bij heropening van de zaak, speekt men ook wel van een herzieningsprocedure.

Een vonnis kan worden herroepen als (i) de uitspraak berust op bedrog door de wederpartij in de gerechtelijke procedure gepleegd; (ii) als de uitspraak berust op stukken waarvan de valsheid na de uitspraak is erkend of door de rechter is vastgesteld; of als (iii) de partij na de uitspraak stukken in handen heeft gekregen die van beslissende aard zijn en door toedoen van de wederpartij zijn achtergehouden.

Specialismen: