grosse

Home > Woordenlijst > grosse

Wat is een grosse?

“Grosse” is een term uit het procesrechter. Het is een gewaarmerkt afschrift van een rechterlijke beslissing (een arrest, een beschikking of een vonnis) dat in special vorm is opgemaakt; het is in executoriale vorm opgemaakt. Een grosse van een rechterlijke beslissing begint met “In de naam des Konings”. Met deze executoriale titel kun je een recht afdwingen. De gerechtsdeurwaarder kan met de grosse van een vonnis het vonnis ten uitvoer leggen. De grosse van een notariële akte (authentieke akte) is overigens ook een executoriale titel.

Specialismen: