grijze lijst

Home > Woordenlijst > grijze lijst

Wat is de grijze lijst?

Als algemene voorwaarden van een bedrijf van toepassing zijn op een contract gesloten tussen dit bedrijf en een consument, zijn bepalingen daarvan onder andere vernietigbaar als het beding onredelijk bezwarend is voor de consument. De consument kan dan een beroep doen op de zogenaamde wettelijke “zwarte lijst” en “grijze lijst”. In deze wettelijke lijsten zijn bedingen opgesomd die, wanneer ze zijn opgenomen in algemene voorwaarden, ten opzichte van een consument onredelijk bezwarend en verboden zijn (zwarte lijst) of worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst).

Bepalingen uit de zwarte lijst zijn altijd onredelijk bezwarend; tegenbewijs van de gebruiker ervan is niet mogelijk. Bepalingen uit de grijze lijst kunnen in een bepaald geval de stempel “onredelijk bezwarend” voorkomen, als de gebruiker ervan met voldoende tegenbewijs komt om het vermoeden (dat het beding onredelijk bezwarend is) te ontkrachten.

Als vaststaat dat bepalingen in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, kunnen ze op initiatief van de betreffende consument worden vernietigd.

Specialismen: