griffier

Home > Woordenlijst > griffier

Wat is een griffier?

Een griffier werkt bij de rechtbank of het gerechtshof en verleent juridische ondersteuning aan de rechter(s). Een griffier bereid een rechtszitting voor, maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt gezegd en wordt gedaan, maakt van de rechtszitting eventueel een proces-verbaal en ondersteunt de rechter bij het opstellen van een vonnis of arrest.

Specialismen: