gestort kapitaal

Home > Woordenlijst > gestort kapitaal

Wat is een gestort kapitaal?

Het gestort kapitaal is het daadwerkelijk door de aandeelhouder(s) gestorte deel van het geplaatst kapitaal van een vennootschap.

Specialismen: