geschillen­regeling

Home > Woordenlijst > geschillenregeling

Wat is de geschillenregeling?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat een geschillenregeling ter oplossing van conflicten tussen (onder meer) aandeelhouders. In het belang van de vennootschap en haar onderneming moeten aandeelhouders, die onderling niet tot een gelijk kunnen komen, uit elkaar kunnen. Zo kan een onbestuurbaar geraakte vennootschap weer bestuurbaar worden.

Deze geschillenregeling is van toepassing op de BV en de “besloten” NV met een blokkeringsregeling.

Gedwongen overdracht (uitstoting), artikel 2:336-442a BW:

“Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen, kunnen van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, in rechte vorderen dat hij zijn aandelen overeenkomstig artikel 341 overdraagt.”

Gedwongen overname (uittreding), artikel 2:336-442a BW:

“De aandeelhouder die door gedragingen van één of meer mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan tegen die mede-aandeelhouders een vordering tot uittreding instellen, inhoudende dat zijn aandelen overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van artikel 343a worden overgenomen. (…)”

Specialismen: