gerechts­deurwaarder

Home > Woordenlijst > gerechtsdeurwaarder

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar, die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. Een deurwaarder kan ook optreden als proces- of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen.

Specialismen: