gemeenschap

Home > Woordenlijst > gemeenschap

Wat is een gemeenschap?

Een gemeenschap is een onderlinge betrekking tussen gezamenlijke rechthebbenden (deelgenoten) op één of meerdere vermogensbestanddelen. Een goed is of meerdere goederen zijn in eigendom van twee of meer deelgenoten gezamenlijk. Een voorbeeld van een gemeenschap: een aanhangwagen dat twee (mede-)eigenaren heeft.

De aandelen van deelgenoten in een gemeenschap zijn in principe gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding anders voortvloeit.

Specialismen: