geheimhoudings­clausule

Home > Woordenlijst > geheimhoudingsclausule

Wat is een geheimhoudingsclausule?

Geheimhouding slaat op het niet openbaren van bepaalde gegevens. Als zakelijke partijen een geheimhoudingsclausule in een contract hebben opgenomen, dan zal deze veelal inhouden dat de contractspartijen bepaalde informatie over hun contractuele relatie en de besprekingen en onderhandelingen die aan het sluiten van de overeenkomst vooraf gingen geheim moeten houden.

In een arbeidsovereenkomst wordt regelmatig een geheimhoudingsclausule opgenomen dat de werknemer, zowel tijdens als na zijn of haar dienstbetrekking, verbiedt om bedrijfsgeheimen met anderen te delen. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht moet de werknemer een boete betalen aan de werkgever, wat een afschrikwekkende werking heeft.

Een geheimhoudingsplicht kan derhalve op grond van een overeenkomst worden opgelegd aan één of meerdere contractspartijen. Het kan ook op basis van de wet bestaan. Denkt u aan de wettelijke geheimhoudingsplicht die geldt voor advocaten. Schending van dit beroepsgeheim is strafbaar.

Het verschoningsrecht ligt in het verlengde van het beroepsgeheim van een advocaat. Een advocaat die als getuige wordt opgeroepen tijdens een gerechtelijke procedure, kan in principe vragen van de rechter over zijn of haar cliënten onbeantwoord laten.

Specialismen: