gederfde winst

Home > Woordenlijst > gederfde winst

Wat is gederfde winst?

Gederfde winst is (naast geleden verlies) een vorm van vermogensschade. Vermogensschade is schade aan het vermogen van een benadeelde partij. Gederfde winst kan ontstaan door wanprestatie van een wederpartij. Bijvoorbeeld als de wederpartij grondstoffen voor de fabricage van een product te laat levert en de omzet daardoor stagneert, leidt deze wanprestatie tot gederfde winst (mislopen van winst). Ook kan een wederpartij schade toebrengen aan voertuigen van een transportbedrijf (onrechtmatige daad), waardoor het transportbedrijf niet volledig kan draaien en de onrechtmatige daad leidt tot gederfde winst.

Specialismen: