geappelleerde

Home > Woordenlijst > geappelleerde

Wie is de geappelleerde?

De geappelleerde is de gedaagde in hoger beroep. De gedaagde in hoger beroep is de partij die door de appellant (de eiser in hoger beroep) wordt opgeroepen om voor een hoger gerecht te verschijnen.

Specialismen: