garantie

Home > Woordenlijst > garantie

Wat is garantie?

Als iemand een garantie afgeeft, staat degene ergens voor in. In de wet wordt garantie in bij gesloten koopovereenkomsten geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 17). Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beatwoorden (conformiteitsbeginsel). De zaak moet de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Als dit niet geval is, is sprake van non-conformiteit en is de verkoper verplicht het product te repareren, te vervangen of de koopprijs terug te betalen.

Naast de wettelijke garantie kunnen aanvullende garanties van toepassing zijn, zoals een fabrieksgarantie of een andere contractuele garantie.

Specialismen: