forumkeuze­beding

Home > Woordenlijst > forumkeuzebeding

Wat is een forumkeuzebeding?

In het procesrecht slaat “forumkeuze” op de forumkeuzeclausule. Dit is de contractuele bepaling waarin contractspartijen opnemen welke rechter bevoegd is om bij geschillen tussen partijen kennis te nemen van het geschil. Wanneer geen forumkeuze is gemaakt, wordt aan de hand van de Nederlandse wet (en in Europees verband: de EEX-Verordening) bepaald welke rechter bevoegd is.

Een forumkeuzebeding of forumkeuzeclausule komt in de praktijk met name voor in internationale handelscontracten.

Specialismen: