fishing expedition

Home > Woordenlijst > fishing expedition

Wat is een fishing expedition?

Uit artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt de exhibitieplicht. Iemand (verzoeker) met een rechtmatig belang kan volgens dit artikel op eigen kosten inzage, afschrift of uittreksel bij de rechter vorderen van bepaalde met name genoemde bescheiden die een ander onder zich heeft. De gevorderde stukken moeten wel betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij de verzoeker partij is. Als aan alle voorwaarden is voldaan moet de partij die de gevorderde stukken onder zich heeft de verzoeker inzage verlenen (de exhibitieplicht).

Fishing expedition ziet op het willekeurig opvragen van bescheiden om achteraf te bekijken of er relevante informatie tussen de bescheiden zit. Dit is niet de bedoeling van artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Inzage, afschrift of uittreksel wordt alleen verkregen als bescheiden met name zijn genoemd.

Specialismen: