financierings­voorbehoud

Home > Woordenlijst > financieringsvoorbehoud

Wat is een financieringsvoorbehoud?

Een financieringsvoorbehoud wordt in een overeenkomst tot koop van onroerend goed opgenomen als nog niet duidelijk is of financiering kan worden verkregen.

Een financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde; als de koper de financiering niet rond krijgt, kan de koper de ontbinding van de koopovereenkomst inroepen en een beroep doen op deze ontbindende voorwaarde. Als de koper niet binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op de ontbindende voorwaarde, is hij of zij gebonden aan de koop.

Specialismen: