exploot

Home > Woordenlijst > exploot

Wat is een exploot?

Een exploot is een officieel stuk dat alleen door een gerechtsdeurwaarder kan worden uitgebracht. Een dagvaarding is bijvoorbeeld een exploot.

Specialismen: