exploit

Home > Woordenlijst > exploit

Wat is een exploit?

Een exploit is een officieel stuk dat alleen door een gerechtsdeurwaarder kan worden uitgebracht. Een dagvaarding is bijvoorbeeld een exploit.

Specialismen: