executie­kortgeding

Home > Woordenlijst > executiekortgeding

Wat is een executiekortgeding?

“Executiekortgeding” is een term uit het procesrecht. Wanneer in het burgerlijk procesrecht in verband met de executie van bijvoorbeeld een vonnis een geschil ontstaat, wordt dit executiegeschil vanwege het spoedeisend karakter veelal aan de voorzieningenrechter (kort geding rechter) voorgelegd. De voorzieningenrechter kan onder bepaalde omstandigheden in het executiekortgeding het executoriaal beslag opheffen of de executie van het vonnis schorsen.

Specialismen: