executie

Home > Woordenlijst > executie

Wat is executie?

“Executie” slaat in het procesrecht op de “tenuitvoerlegging” van bijvoorbeeld vonnissen. Met een executoriale titel kan de gerechtsdeurwaarder een rechterlijke beslissing (zoals een vonnis) ten uitvoer leggen.

Specialismen: