exceptie van onbevoegd­heid

Home > Woordenlijst > exceptie van onbevoegdheid

Wat is een exceptie van onbevoegdheid?

Een exceptie van onbevoegdheid is een vordering die hangende een gerechtelijke procedure wordt ingesteld door de gedaagde partij om de rechter te vragen om over zijn bevoegdheid te oordelen. Dit doet de gedaagde partij als zij denkt dat de rechter of de rechtsprekende instantie niet bevoegd is om over het geschil te oordelen; bijvoorbeeld omdat contractspartijen een andere rechter als bevoegde rechter hebben aangewezen in het contract (forumkeuze).

Specialismen: