emissie van aandelen

Home > Woordenlijst > emissie van aandelen

Wat is een aandelenemissie?

Emissie van aandelen betekent het uitgeven van aandelen. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap wordt uitgebreid door een aandelenemissie. Met dit extra vermogen verbetert de vennootschap haar liquiditeitspositie of kan ze bijvoorbeeld een nieuwe investering doen.

Voor een emissie van aandelen is een emissiebesluit nodig van het bevoegde orgaan van de vennootschap. De bevoegdheid tot emissie van aandelen in een BV berust in beginsel bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Soms kan het zijn dat ook het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap moet worden verhoogd voor een aandelenemissie. In dat geval moeten de statuten van de vennootschap worden gewijzigd.

Als nieuwe aandelen worden uitgegeven heeft ook iedere aandeelhouder in principe een voorkeursrecht (eerste recht op koop van de aandelen) naar evenredigheid van het bedrag van zijn aandelen. Dit voorkeursrecht is van belang omdat een emissie van aandelen een waardedrukkend effect heeft op bestaande aandelen. Ook brengt een emissie van aandelen een vermindering van de winst per aandeel vermindert de invloed die een aandeelhouder met zijn aandeel (door middel van het stemrecht) kan uitoefenen.

Specialismen: