eigen schuld

Home > Woordenlijst > eigen schuld

Wat is eigen schuld?

Een benadeelde die schade lijdt kan schadevergoeding eisen van een andere partij op in de wet genoemde gronden (bijvoorbeeld: onrechtmatige daad). De benadeelde heeft echter eigen schuld aan het ontstaan van de schade als de schade is ontstaan als gevolg van een omstandigheid die aan de benadeelde zelf kan worden toegerekend. Eigen schuld kan leiden tot vermindering van de schadevergoedingsplicht van de wederpartij.

Specialismen: