eed

Home > Woordenlijst > eed

Wat is de eed?

De eed is de plechtige verklaring van een getuige tijdens een rechtszitting dat hij of zij de waarheid zal spreken. De getuige maakt zich schuldig aan meineed als hij of zij opzettelijk niet de waarheid spreekt, wat strafbaar is.

Specialismen: