dwangsom

Home > Woordenlijst > dwangsom

Wat is een dwangsom?

Als een persoon niet voldoet aan een verplichting die hem door de rechter is opgelegd, moet hij of zij een dwangsom betalen. Daarmee geeft een dwangsom de veroordeelde een financiële prikkel om te voldoen aan de verplichting van de rechter. Per dag dat niet aan de verplichting van de rechter wordt voldaan of per overtreding van een verbod moet de dwangsom dan bijvoorbeeld betaald worden, wat tot een hoog bedrag (dat veelal wel gemaximeerd is) kan oplopen.

Specialismen: