deskundigen­bericht

Home > Woordenlijst > deskundigenbericht

Wat is een deskundigenbericht?

In een gerechtelijke procedure kan het nodig zijn om advies in te winnen bij een deskundige (bijvoorbeeld: een bouwkundige of een accountant). Op verzoek van een van de partijen of ambtshalve kan een deskundigenadvies of deskundigenbericht door een rechter worden bevolen. Als dit advies wordt bevolen, zijn partijen verplicht om aan het onderzoek door de deskundige mee te werken.

De deskundige die zijn benoeming aanvaardt, moet het schriftelijke advies naar beste weten en onpartijdig geven.

Specialismen: