deadlock situatie

Home > Woordenlijst > deadlock situatie

Wat is een deadlock situatie?

Een deadlock situatie binnen het ondernemingsrecht wordt ook wel impasse in de besluitvorming genoemd. Dit is de situatie waarin binnen de algemene vergadering (van aandeelhouders) van een vennootschap geen besluitvorming kan plaatsvinden omdat er evenveel voor- als tegenstemmen zijn (de stemmen staken) of als een voorstel op een andere wijze wordt geblokkeerd.

Specialismen: