conservatoir beslag

Home > Woordenlijst > conservatoir beslag

Wat is conservatoir beslag?

Als een partij voorafgaand aan een rechtszaak conservatoir beslag legt op vermogensbestandsdelen van een andere partij (bijvoorbeeld op een bankrekening of op bezittingen) omdat deze eisende partij bijvoorbeeld een geldvordering heeft op de andere partij, dan zorgt de eisende partij ervoor dat de vermogensbestandsdelen worden veiliggesteld in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak. Als de uitkomst van de rechtszaak is dat de rechter de vordering van de eisende partij toewijst, verandert het conservatoir beslag in executoriaal beslag.

Beslag wordt door een advocaat middels een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Meestal verleent de rechtbank binnen korte tijd (paar uren of dagen) verlof om beslag te leggen en kan een deurwaarder beslag leggen.

Specialismen: