bestuurs­reglement

Home > Woordenlijst > bestuursreglement

Wat is een bestuursreglement?

Hierin worden afspraken tussen bestuurders neergelegd, zoals de verdeling en beperking van bevoegdheden en de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het bestuur. Ook worden vaak afspraken in het bestuursreglement opgenomen ten aanzien van besluitvorming en geschillenbeslechting.

Specialismen: