aanzegging

Home > Woordenlijst > aanzegging

Wat is een aanzegging?

Een schriftelijk stuk (gerechtelijk schrijven) zoals een dagvaarding of een kennisgeving per (aangetekende) brief waarin een juridische handeling of gebeurtenis formeel bekend wordt gemaakt.

Specialismen: