Haviltex­-criterium

Home > Woordenlijst > Haviltex-criterium

Wat is het Haviltex-criterium?

Naar Nederlands recht worden schriftelijke overeenkomsten in principe aan de hand van de gemeenschappelijke bedoelingen van de contractspartijen uitgelegd. Dit wordt de subjectieve uitleg genoemd. De Hoge Raad heeft in dit kader in 1981 een uitleg-maatstaf gegeven: de Haviltex-maatstaf.

In het Haviltex-arrest kwam naar voren dat voor de uitleg van een schriftelijk contract meer dan alleen zuiver taalkundige uitleg nodig is. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat het aankomt op de zin die partijen “in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”.

Specialismen: