Man in pak maakt zich klaar voor juridische onderhandelingen.

Wat is onder­handelen en wanneer speelt een onder­handeling juridisch een rol?

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 16 oktober 2023
Auteur: mr. Mareille Tol

In het kort is een onderhandeling een soort proces van overleg tussen verschillende partijen dat moet leiden tot een afspraak of een overeenkomst tussen die partijen. Partijen proberen het tijdens een onderhandeling met elkaar eens te worden.

De onderhandelingsfase wordt ook wel de “precontractuele fase” genoemd; de fase die voorafgaat aan het sluiten van een overeenkomst. Onderhandelingen kunnen in principe door de partijen worden afgebroken, tenzij dit op grond van gerechtvaardigd vertrouwen van de andere partij(en) in de precontractuele fase onaanvaardbaar is. Een andere partij heeft op basis van dit gerechtvaardigd vertrouwen misschien wel investeringen gedaan, ervan uitgaande dat de overeenkomst tot stand zou komen.

 

Redelijkheid en billijkheid en schadevergoeding

Ondanks dat in de onderhandelingsfase nog geen overeenkomst is gesloten, kan het afbreken van onderhandelingen in bepaalde gevallen niet zonder meer toegestaan zijn. De redelijkheid en billijkheid kan van de partij die de onderhandelingen afbreekt, verlangen dat hij of zij de andere partij(en) compenseert (schadevergoeding betaalt) of zelfs door onderhandelt. Onderhandelingen zijn daarom niet in ieder geval vrijblijvend.

De door de afbreker van de onderhandelingen te betalen schadevergoeding kan onder meer bestaan uit de gemaakte kosten van de andere partij(en) tijdens de onderhandelingsfase, wanneer die kosten deel uit zouden gaan maken van de contractprijs. Schadevergoeding kan bijvoorbeeld ook bestaan uit gederfde winst van de andere partij(en) of schade geleden door misbruik van informatie die in de onderhandelingsfase is verschaft.

 

Wat is een intentieverklaring of intentieovereenkomst?

Het is aan te raden om voorafgaand aan een onderhandeling een intentieovereenkomst (in de praktijk ook wel “intentieverklaring”, “letter of intent”, “memorandum of understanding” of “term sheet” genoemd) op te laten stellen. Hierin maken partijen duidelijk dat ze zich nog niet willen binden en leggen ze hun intenties vast over de nog nader uit te werken overeenkomst. Zo wordt een duidelijk speelveld gecreëerd, kunnen partijen rustig met de onderhandelingsfase starten en kunnen geschillen voorkomen worden.

In de intentieovereenkomst kunnen onder andere afspraken worden gemaakt omtrent exclusiviteit (mogen partijen met anderen onderhandelen?), geldigheidsduur van de intentieovereenkomst en looptijd van de onderhandeling, voorwaarden voor de totstandkoming van overeenkomsten, de vrijblijvendheid van partijen, de aansprakelijkheid voor kosten en schade bij het afbreken van onderhandelingen, het toepasselijke recht, et cetera. Ook is het niet onbelangrijk om geheimhouding van bedrijfsgegevens of knowhow overeen te komen. Tijdens onderhandelingen zal het veelal noodzakelijk zijn om bedrijfsgevoelige informatie te delen, maar wensen partijen wel dat hier vertrouwelijk mee om wordt gegaan.

Hoewel een intentieovereenkomst in principe niet bindend is, kunnen afhankelijk van de formulering van bepalingen in de overeenkomst bepaalde afspraken toch bindend zijn tussen partijen. Een intentieovereenkomst moet derhalve zorgvuldig worden opgesteld door een jurist. 0900-jurist kan een intentieovereenkomst voor u opstellen. Neem u hiervoor contact op via het contactformulier op de website.

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onderhandelingen of wilt u uw onderhandelingen laten voeren door 0900-jurist? Bel dan 0900-8090 of vul het contactformulier in. 0900-jurist belt u dan terug.

 

Bekijk ook:

Hulp bij onderhandelingen →

of

10 tips voor de beste uitkomst bij onderhandeling →

Specialismen: