prejudiciële vraag

Home > Woordenlijst > prejudiciële vraag

Wat is een prejudiciële vraag?

Om de uniforme toepassing van het EU-recht door de lidstaten te waarborgen, kan (en in sommige gevallen moet) de Nederlandse rechter bij onduidelijkheid over de toepassing of uitleg van bepalingen van EU-recht een vraag voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “EU-Hof”). Deze vraag heet een “prejudiciële vraag”. Het EU-Hof zal de vraag beantwoorden, waarna de Nederlandse rechter uitspraak doet met inachtneming van de door het EU-Hof gegeven uitleg. De uitleg en interpretatie van het EU-Hof is bindend.

Specialismen: