immateriële schade

Home > Woordenlijst > immateriële schade

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade (ook wel “smartengeld” genoemd) ziet op ieder ander nadeel dan vermogensschade; schade die niet rechtstreeks op geld waardeerbaar is (letselschade of reputatieschade bijvoorbeeld).

Specialismen: