enquête­procedure

Home > Woordenlijst > enquêteprocedure

Wat is een enquêteprocedure?

Een enquêteprocedure is een onderzoek naar het gevoerde en toekomstige beleid en de gang van zaken binnen een bedrijf. Dit onderzoek kan alleen door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam worden gelast. Als er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid, wordt het betreffende enquêteverzoek toegewezen, worden enquêteurs benoemd en verrichten die enquêteurs het onderzoek. Het onderzoek kan blijk geven van juist beleid, onjuist beleid, of wanbeleid.

Specialismen: