Wij gebruiken cookies om onze services te optimaliseren. Meer info Akkoord

Sommatie­briefGepubliceerd op: 1 maart 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Inhoud:

 

Waarvoor wordt een sommatiebrief opgesteld?

Een sommatiebrief kan gebruikt worden om een contractspartij (hier: de schuldenaar) erop te wijzen dat zij gemaakte afspraken niet is nagekomen. De schuldeiser/ crediteur roept de schuldenaar/ debiteur in de brief op tot nakoming van de betreffende afspraken. De sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling of aanmaning genoemd. In de brief wordt de debiteur alsnog een termijn voor de nakoming gesteld, bij gebreke waarvan een gerechtelijke procedure volgt.

Een sommatiebrief kan ook gebruikt worden om iemand aan te sporen tot het staken en gestaakt houden van het inbreuk maken op rechten (denk aan: merkrechten, auteursrechten of andere intellectueel eigendomsrechten). In het geval dat een andere partij bijvoorbeeld zonder toestemming uw merken of andere intellectueel eigendomsrechten gebruikt, kan een sommatiebrief uitkomst bieden. In de sommatiebrief kunt u ook schadevergoeding eisen.

 

Inhoud sommatiebrief

In een sommatiebrief wordt onder andere het volgende opgenomen:

  • een opsomming van de tekortkoming(en) in de nakoming van een overeenkomst door de wederpartij of een opsomming van de inbreukmakende handelingen van een inbreukmaker;
  • de wettelijke (en contractuele) grondslag van de verplichting om na te komen of om de inbreukmakende handelingen te staken;
  • de manier waarop de wederpartij alsnog kan nakomen (bijvoorbeeld: een product repareren of een nieuw product leveren) of de manier waarop een inbreukmaker dient mee te werken aan het staken van de inbreukmakende handelingen (bijvoorbeeld:  door een onthoudingsverklaring en afstandsverklaring te ondertekenen); en
  • een termijn voor de nakoming van contractuele afspraken of een termijn voor het ondertekenen van een onthoudings- en afstandsverklaring en het voldoen aan gestelde voorwaarden naar aanleiding van inbreukmakende handelingen.

 

Het versturen van de sommatiebrief

Idealiter wordt de sommatiebrief per aangetekende post, per gewone post en per e-mail (met ontvangstbevestiging) verstuurd, om er zeker van te zijn dat de sommatiebrief de wederpartij tijdig heeft bereikt. In een eventuele gerechtelijke procedure kunt u vervolgens ook bewijzen dat de wederpartij uw sommatiebrief tijdig heeft ontvangen.

 

Sommatiebrief van 0900-jurist

0900-jurist is een senior bedrijfsjurist met jarenlange ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven. U kunt een juridisch goed onderbouwde sommatiebrief laten opstellen door 0900-jurist. Mocht er toch een gerechtelijke procedure nodig zijn, dan kan de inhoud van de sommatiebrief van 0900-jurist gebruikt worden in processtukken.

Hiervoor kunt u een verzoek sturen met uw telefoonnummer via het contactformulier of bellen naar 0900-8090. 0900-jurist neemt vervolgens telefonisch contact met u op om de feiten van het geval en uw wensen te bespreken.
U kunt ook direct online een sommatiebrief bestellen:

Sommatiebrief op maat →


Bekijk ook:

Tips bij het schrijven van een sommatiebrief →

Download de e-brochure 'Sommatiebrief' →

Specialismen:

Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookie Verklaring


©2023 0900-jurist
Op alle gesprekken, producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van 0900- jurist van toepassing. 0900-jurist verwerkt uw gegevens volgens de privacyverklaring van 0900-jurist. Bij gebruik van deze website gaat u akkoord met deze privacyverklaring en de cookieverklaring. 0900-8090 kost €1 per minuut met een maximum van €50 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten. U krijgt direct een senior jurist aan de lijn. Wij vragen u een moment geduld als u even in de wacht staat. Jonger dan 16 jaar? Vraag toestemming aan je ouders. Alle bedragen zijn excl. btw.