Publicatie

Aandachtspunten bij het verwerken van persoonsgegevens.

Privacy –
een aantal aandachts­punten

Gepubliceerd op: 1 januari 2022

 

  • Verwerkt u persoonsgegevens? Zo ja, bepaal dan of u “verantwoordelijke” bent in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
  • Documenteer de verwerkingsactiviteiten.
  • Let erop dat u meestal extra maatregelen moet treffen als u persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de EU.
  • Werkt u samen met partijen die persoonsgegevens verwerken? Sluit dan een verwerkersovereenkomst met deze partijen en zorg ervoor dat u alleen zakendoet met partijen die zich houden aan de AVG.
  • U moet interne procedures in het leven roepen om verzoeken ter inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens mogelijk te maken.
  • Meld datalekken tijdig en stel hier ook interne procedures voor in.
  • Tref passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
  • Zorg ervoor dat u over een privacyverklaring en idealiter over privacy beleid beschikt en deze up-to-date zijn.
  • Op grond van de AVG en afhankelijk van uw onderneming en de persoonsgegevens die u verwerkt, kunnen verdere verplichtingen gelden.

 

Mocht u privacy-vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 0900-jurist op nummer 0900-8090. 

Blijf op de hoogte van juridische ins & outs

Ontvang net als vele andere ondernemers onze gratis Juridische Updates 🎯

  

Specialismen:

ONDERNEMERS

Aandeelhoudersovereenkomst
Algemene voorwaarden
Alternatieve geschillenbeslechting
Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid
Betalingsverzoeken
Certificaten
Faillissement
Gerechtelijke procedures
Groepsvrijstelling 403-verklaring
Incasso
Joint venture
Leningsovereenkomsten
Onderhandeling
Overeenkomsten
Schikking
Sommatiebrief
Samenwerkingsovereenkomsten
Wanbetalers

PRIVACY

AVG
Gegevensbescherming
Privacy statement
Privacy beleid
Verwerkersovereenkomst

CONTRACTEN

Nakijken
Nakoming
Opstellen