Bestuurdersaanprakelijkheid voorkomen

Waar een bestuurder op moet letten om bestuursaansprakelijkheid te voorkomen.

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 1 januari 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Bij bestuurdersaansprakelijkheid speelt altijd de vraag: beschikt de bestuurder in kwestie over het inzicht en de zorgvuldigheid die van een bestuurder verwacht mag worden? Een bestuurder moet op zijn taak berekend zijn en deze nauwgezet vervullen. Als u als bestuurder daartoe niet in staat bent in moeilijke tijden, zoals in de Corona-tijd, dan is het zaak om:

 

 1. u te omringen met deskundigen of andere bestuurders; of
 2. af te treden.

 

Wat u als bestuurder te allen tijde moet doen, is uw overwegingen en besluiten documenteren zodat u over bewijs beschikt indien nodig.

 

Verdere tips:

 

 • Deponeer tijdig de jaarrekening en houd de administratie bij.
 • Maak liquiditeitsprognoses en stel aan de hand van deze prognoses vast wanneer de onderneming niet meer aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Stel deze liquiditeitsprognoses ook steeds bij aan de hand van actuele info.
 • Houd bij wanneer verplichtingen zijn ontstaan en wanneer niet meer kan worden betaald.
 • Maak tijdig afspraken met schuldeisers (zie ook publicatie: “WHOA”). Wanneer kan wél worden nagekomen? Pas wel op voor selectieve betalingen.
 • Welke maatregelen kunnen worden genomen om het tij te keren of de liquiditeit te vergroten? Denk daarbij aan steunmaatregelen van de overheid, ondersteuning van banken, betalingsregelingen met leveranciers, een stringent debiteurenbeleid en mogelijkheden die het arbeidsrecht biedt.
 • In financieel lastige tijden is voorzichtigheid geboden als het gaat om dividenduitkeringen, liquide middelen zijn dan van wezenlijk belang.
 • Meld betalingsonmacht bij de belastingdienst.
 • Let op dat u op tijd faillissement aanvraagt als direct opeisbare schulden niet meer kunnen worden voldaan.
 • Vraag bovenal tijdig begeleiding en advies van deskundigen.

 

Voor vragen over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met 0900-jurist op nummer 0900-8090.

Blijf op de hoogte van juridische ins & outs

Ontvang net als vele andere ondernemers onze gratis Juridische Updates 🎯

  

Specialismen: