Bestellen

Uw bestelling:

Nakijken en aanpassen (30 pagina's)
Btw (21%)

 

€1700,-
€357,-


Totaal (1 artikel) incl. BTW

 

€2057,-

 

Vul hier uw gegevens in:


 

Na betaling kunt u het na te kijken document toevoegen en uw wensen doorgeven.
Vragen over nakijken? 0900-jurist helpt graag via 0900-8090.

Specialismen:

ONDERNEMERS

Aandeelhoudersovereenkomst
Algemene voorwaarden
Alternatieve geschillenbeslechting
Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid
Betalingsverzoeken
Certificaten
Faillissement
Gerechtelijke procedures
Groepsvrijstelling 403-verklaring
Incasso
Joint venture
Leningsovereenkomsten
Onderhandeling
Overeenkomsten
Schikking
Sommatiebrief
Samenwerkingsovereenkomsten
Wanbetalers

PRIVACY

AVG
Gegevensbescherming
Privacy
Privacy statement
Privacy beleid
Verwerkersovereenkomst

CONTRACTEN

Nakijken
Nakoming
Opstellen