Onterechte
betalings­verzoeken

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met onterechte betalingsverzoeken. U kunt 0900-jurist bellen met al uw vragen hierover.

Als een partij u (tegen gemaakte afspraken in) een betalingsverzoek stuurt, is het zaak om op basis van een kosten-batenanalyse te bepalen wat de beste aanpak is. Soms kunt u met een kosten efficiënte aanpak bereiken dat het betalingsverzoek wordt ingetrokken.

0900-jurist kan per geval inventariseren wat de beste aanpak voor u is.

U kunt 0900-jurist bereiken via 0900-8090.Bel 0900-8090 →

Specialismen: