jaarverga­dering

Home > Woordenlijst > jaarvergadering

Wat is een jaarvergadering?

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van een BV of een NV moet het bestuur in beginsel een jaarrekening opmaken, welke jaarrekening ter inzage ten kantore van de vennootschap wordt gelegd. Ook het jaarverslag wordt ter inzage gelegd voor de aandeelhouders van de vennootschap. Als een 403-verklaring is gedeponeerd of een vrijstelling van toepassing is, gelden andere regels.

De jaarrekening moet na het opmaken door het bestuur worden vastgesteld door de algemene vergadering. Hiervoor wordt tenminste één maal per jaar een algemene vergadering gehouden: de “jaarvergadering”.

Specialismen: