gevolgschade

Home > Woordenlijst > gevolgschade

Wat is gevolgschade?

Gevolgschade is schade die indirect voortvloeit uit niet deugdelijk presteren door een (rechts)persoon. Wanneer bijvoorbeeld een goed geleverd wordt die niet aan de overeenkomst beantwoordt en vervolgens ook schade toebrengt aan andere bezittingen van de koper, is dit gevolgschade. Denkt u aan een geleverd ziek varken dat de overige varkens van de koper besmet.

In de praktijk wordt vergoeding van gevolgschade door verzekeraars veelal uitgesloten.

Specialismen: